Skip to main content
Is – Remote Sensing

Gletsjermonitorering ved hjælp af drone

Forskningsområder:

Massebalance, drone

Region:

Sydvestgrønland

Begyndt, år:

2017

Afsluttet, år:

2019

Finansiering:

Grønlands forskningsråd, Asiaq

Alexander Helland

Projektleder

Massebalancen for Qasigiannguit gletsjer i Kobbefjord-området er siden 2012 blevet målt med traditionelle glaciologiske og hydrologiske metoder. For at få en mere nøjagtig måling med højere rummelig opløsning, bliver det nu testet om en drone kan give tilstrækkeligt gode data under de udfordrende sneforhold på gletsjeren.

Formålet med dette projekt er at udtrække højopløselige volumenændringer ved hjælp af en serie højdemodeller baseret på dronebilleder af gletsjerens overflade vedvinterens tykkeste snedække og af den afsmeltede isoverflade ved sommerens udgang. Resultaterne vil blive sammenlignet med de øvrige massebalancemålinger og kan bidrage til en bedre forståelse af småskala variabilitet i snedække og afsmeltningsmønstre.