Skip to main content

Bathymetri

Asiaq kan udføre bathymetrisk opmåling (pejling) i søer og kystnære områder. Ud fra pejleresultaterne kan vi levere et kontureret kort eller digital terrænmodel over bundtopografien. Produkterne anvendes typisk til projektering og vurdering af anlægsprojekter så som havneanlæg, vandkraftværker og kloakudløb.

Termen ”pejling” dækker i opmålingsmæssige sammenhænge hos Asiaq over søopmåling. Pejlekonceptet er en kombineret opsætning af GPS, ekkolod og en bærbar computer monteret på en gummibåd eller båd.

Relevans

Opmåling for vandkraft- og drikkevandsreservoirer, havnebyggeri, kloakudløb, sejladsforhold.

Produkter

Terrænmodeller for bundtopografi

Kort for bundtopografi

Volumenberegninger

Kontakt

Oscar Mäkinen
osm@asiaq.gl