Skip to main content

Tidevand, is- og strømforhold

Asiaq har bredt kundskab kendskab om til isforhold i Grønlandske grønlandske fjorde, og stor erfaring med måling og analyse af tidevand og strømforhold i kystnære strøgområder.

Vi har udstyr og rutiner til at kan indsamle lokal information om besejlingsforhold både ved analyse af satellitbilleder og ved hjælp af opsætning af måleudstyr på en given lokalitet. Desuden har vi udstyr og rutiner til at indsamle vandprøver og bundsedimentprøver, til yderligere beskrivelse af de fysiske forhold i det marine miljø.

Relevans

Forundersøgelser for havnebygning; vurdering af besejlingsforhold; strømkort; placering af spildevandsudløb; input til miljøvurderinger.

Produkter
  • Måling af tidevand
  • Bestemmelse af middelvandstand og tidevandsekstremer på en given lokalitet
  • Visualisering af besejlingsforhold
  • Analyse af lokale is- og besejlingsforhold
  • Satellitbaseret monitering af fjordis
  • Måling og kortlægning af strømforhold
  • Vandprøver
  • Bundsediment-prøver
Kontaktperson

Anders Læsøe
Faggruppeleder

anl@asiaq.gl