Skip to main content

Geoteknisk tilsyn

Ved udgravninger til byggeri kan Asiaq udføre geoteknisk tilsyn af jorden i det udgravede niveau. Ved tilsynet kontrolleres, at funderingsforholdene er som forudsat og at byggeriet funderes på intakt jord eller korrekt indbygget materiale.

Relevans:

Kontrol af jord i funderingsniveau
for byggeri.

Produkter:

Dokumentation af jordens bæreevne i funderingsniveau.

Kontakt:

Oscar Mäkinen

osm@asiaq.gl