Skip to main content

Rådgivning

I kraft af Asiaqs stabile og dygtige medarbejdere har vi stor lokal viden om hele Grønland. Dette er gavnligt, når der skal foretages nye forundersøgelser, udføres miljøundersøgelser eller anden monitering skal foretages. Vi har den praktiske erfaring, der kræves for at finde gode løsninger på de logistiske og klimatiske udfordringer, der kan opstå i det arktiske miljø.

Vi hjælper med at klarlægge din virksomheds behov, så I vælger den rette metode, det rette udstyr og de rette data i forhold til formålet.

Relevans

Rådgivning; vejledning og afklaring af behov i forbindelse med miljøundersøgelser, vedvarende energi, infrastruktur, byggeri, drikkevand, vandressourcer og spildevandsudledning.

Produkter
  • Rådgivning omkring hydrologiske forundersøgelser, herunder vandressourcer, dimensionering af målestationer, hydrologisk modellering, statistiske analyser, vandoplands- og vandspærrezonekort, spildevandsudledning, flomberegninger og gletsjermonitering
  • Rådgivning ved forespørgsel om data og analyser
  • Rådgivning omkring klimatiske forundersøgelser, herunder dimensionering af målestationer, valg af vejrparametre, statistiske analyser og modellering af energibalance.
  • Praktiske løsninger på energiforsyning og datakommunikation ved fjerntliggende målestationer
Kontaktperson

Anders Læsøe
Faggruppeleder

anl@asiaq.gl