Skip to main content
Kortforsyning

Fra den 1. januar 2018 blev dele af de geografiske data, som Asiaq producerer, gjort frit tilgængelige.

Frisætningen omfatter Asiaqs digitale kort og geografiske data (geodata) over de grønlandske byer og bygder, og betyder at offentlige og
private brugere nu kan hente og frit benytte disse data.

Du kan her se hvilke digitale kort og geografiske data over de grønlandske byer og bygder, der er omfattet af de frie geografiske data:

  • Grundkort; teknisk-topografi kort inklusiv stednavne, bygningsnumre og stamoplysninger.
  • Højdemodel inklusiv digital terrænmodel og højdekurver.
  • Ortofoto som er en geometrisk oprettet luftfotomosaik.
  • Grundkortet i en generaliseret udgave kaldet G50.

De frie grundkort omfatter ikke Asiaqs historiske data.

Du finder Asiaqs frie data ved at klikke på dette link:

Kortforsyning

Hvis du blot ønsker at se grundkortet og ortofoto, ved at klikke dette link:

Kortvisning

Oversigter:

Oversigt over grundkortets temaer og objekter findes i dette pdf-dokument:
Oversigt over alle grundkortets lokaliteter findes i dette pdf-dokument:
Produktbeskrivelse af grundkortet findes i dette pdf-dokument:
Produktbeskrivelse af ortofoto findes i dette pdf dokument:
Produktbeskrivelse af kloakkortet findes i dette pdf dokument: