Skip to main content
Introduktion

Klima og vejr

Asiaq har stor erfaring med opstilling og drift af vejrstationer, for såvel private som for offentlige aktører. Vores måleudstyr kommer fra etablerede leverandører og fra vort eget, kompetente værksted, og er specialtilpasset de særlige grønlandske forhold. De målte data sendes direkte til vore servere via satellitter og mobilnet, og kan derved moniteres på daglig basis.

Asiaq driver i samarbejde med Mittarfeqarfiit og Dansk Meteorologisk Institut (DMI), et netværk af vejrstationer på Grønlands vestkyst, og vejrobservationerne vises løbende på vores vejrhjemmeside

Relevans

Forundersøgelser for og anlæggelse af lufthavne, byggeri og infrastruktur; vindenergi; vurdering af is- og vindlast på transmissionslinjer; klimafremskrivninger; input til miljøvurderinger; baseline studier af mineprojekter.

Produkter
  • Rådgivning om klimatiske forundersøgelser
  • Levering af aktuelle og historiske vejrdata, herunder lufttemperatur, luftfugtighed, lufttryk, lang- og kortbølget indstråling og udstråling, vindhastighed, vindretning, UVB, sigtbarhed/visibilitet, nedbør og snedybde
  • Dimensionering, opstilling og drift af klimastationer under arktiske forhold
  • Kvalitetssikring og afrapportering af data fra vejrstationer
  • Statistiske analyser af vejrdata og beregning af klimatiske parametre
  • Billeder og analyser fra sky-kamera
  • Målinger af jordtemperatur og permafrost
  • Modellering af energibalance
  • Snetaksering
Kontaktperson
Anders Læsøe
Afdelingsleder
anl@asiaq.gl