Skip to main content

Vand og vandressource

Asiaq har bred ekspertise indenfor vandressourcer i Grønland, og har været involveret i undersøgelser for alle Grønlands vandkraftværker og mange vandforsyningsanlæg, både til drikkevand og industri. Vi har foretaget forundersøgelser for vandkraft siden 70’erne, og moniterer stadig en række potentielle vandkraftsøer på vestkysten.

Vores lokalkendskab sikrer at de rette hensyn bliver taget i forhold til vejr og is-forhold, og at alle relevante faktorer bliver inkluderet i vurderingen af hvor meget vand der er tilgængelig til enhver tid.

Relevans

Forundersøgelser for etablering og udvidelse af vandkraftværker; vurdering af drikkevandsressourcer; vurdering af vandressourcer til miner og industri; generering af vandoplandskort og vandspærrezoner.

Produkter
 • Rådgivning omkring vandressourceforundersøgelser
 • Vurdering af vandressourcens størrelse
 • Bygning, opstilling og drift af hydrologiske målestationer
 • Kvalitetssikring, analyse og afrapportering af data fra hydrologiske målestationer
 • Beregning af vandføringstidsserier
 • Vandprøvetagning
 • Snetaksering
 • Gletsjermonitering
 • Hydrologisk modellering
 • Statistiske analyser af hydrologiske data, f. eks flomberegninger og varighedskurver
 • Oplandsafgrænsning
 • Spærrezonekort
Kontaktperson

Dorthe Petersen
Fagkoordinator

dop@asiaq.gl