Skip to main content
Grundkortet

Grundkortet er et teknisk-topografisk 3D kort med en stor detaljerigdom og en høj nøjagtighed.

Grundkortet dækker alle de grønlandske byer og bygder, og indeholder blandt andet veje, stier, bygninger, tekniske installationer, byinventar, vandløb, søer, arealanvendelser, bygningsanvendelser, havne, lufthavne, stednavne, bygningsnumre og husnumre. Grundkortet indeholder også højdedata, såsom digital terrænmodel og højdekurver.

Grundkortet er opmålt på grundlag af luftfoto optaget lodret ned fra enten fly eller drone over terrænet. Grundkortet ajourføres enten ved hjælp af RTK_GNNS (GPS) på terræn eller på baggrund af måling i luftfoto (fotogrammetri).

De mange forskellige luftfotos er sat sammen til en geometrisk oprettet fotomosaik, som kaldes et ortofoto. Ortofotoet er målfast og kan eksempelvis sammenstilles med de tilhørende grundkort eller andre georefererede kort.

Grundkortet anvendes eksempelvis til arealplanlægning, arealforvaltning, råstofefterforskning, naturbeskyttelse, projektering og opførelse af anlæg og infrastruktur, transport og logistik, beredskab samt friluftsliv og turisme. Desuden anvendes data i forbindelse med forskning inden for natur, miljø, klima, kultur og historie.

Der er følgende typer grundkort:
  • Grundkort; teknisk-topografi kort inklusiv stednavne, bygningsnumre og stamoplysninger.
  • Højdemodel inklusiv digital terrænmodel og højdekurver.
  • Ortofoto som er en geometrisk oprettet luftfotomosaik.
  • Grundkortet i en generaliseret udgave kaldet G50.

De frie grundkort omfatter ikke Asiaqs historiske data.

Du finder Asiaqs frie data ved at klikke på dette link:

Kortforsyning

Hvis du blot ønsker at se grundkortet og ortofoto, ved at her:

Kortvisning

Oversigter

Oversigt over grundkortets temaer og objekter findes i dette pdf-dokument:
Oversigt over alle grundkortets lokaliteter findes i dette pdf-dokument:
Produktbeskrivelse af grundkortet findes i dette pdf-dokument:
Produktbeskrivelse af ortofoto findes i dette pdf dokument:

Kontakt os

+299 34 88 00

kortbutik@asiaq.gl