Skip to main content

Geotekniske og Geofysiske forundersøgelser

Asiaq har en stærk ekspertise i at lave forundersøgelser af funderingsforhold, som viser hvilke muligheder og begrænsninger grunden har. For eksempel, er det essentielt at tage højde for permafrost, dybde til vandspejl og grundfjeld, jordbundstype og vandindhold hvis man vil bygge på jord i Arktis.

Ved vores undersøgelser synliggør vi de faktorer, som påvirker jordens bæreevne. Dermed giver vi dig forudsætning for bedre at estimere anlægsudgifterne og undgå uforudsete udgifter som følge af ekstra funderingsomkostninger.

Måling af dybder til fjeld eller laggrænser i løsjorden ved hjælp af boring/gravning, georadar eller seismik.
Måling af jordens bæreevne ved en kombination af undersøgelser på stedet og laboratorieanalyser af jorden og dens sammensætning.
Måling af dybde til vandspejlet.
Kvantificering og visualisering af skader i veje og belægninger som følge af frost eller sætninger
Vurdering af fjeldkvalitet ved hjælp af refraktionsseismik på land såvel som i søer eller kystnære havområder.
Vurdering af opfrysningsfare
i jorden.

Asiaq har derudover et omfattende arkiv med mere end 25.000 bundundersøgelser og geotekniske rapporter med anlægstekniske vurderinger fra hele Grønland.

Kontakt:
Oscar Mäkinen
osm@asiaq.gl