Skip to main content
Generel

Remote Sensing

Remote Sensing afdelingen i Asiaq arbejder med satellitbaserede observationer og kortlægning udenfor byer og bygder i Grønland. Vi arbejder forskningsbaseret og deltager således i forskningsprojekter, hvorigennem vi tilegner os ny viden samt udvikler og kvalitetssikrer vores arbejdsmetoder.

Vi arbejder forskningsbaseret og deltager således i forskningsprojekter, hvorigennem vi tilegner os ny viden samt udvikler og kvalitetssikrer vores arbejdsmetoder. Dette giver os mulighed for at kunne levere topografiske korte og udføre rumlig analyse over store områder i Grønland.

Vektorkortlægning

Hyttekortlægning

Kystkortlægning

Højdemåler

ATV spor

Kortlægning af infrastruktur
– Tele