Skip to main content

Droner

Asiaq er godkendt droneoperatør i Grønland og har certificerede dronepiloter. Asiaq kan udføre droneflyvning og droneopmåling i både bebyggede områder og i det åbne land. Med droner fås en præcis og effektiv opmåling over store og svært tilgængeligt områder. Ud fra dronedata kan vi levere og beregne en detaljeret punktsky, digital terræn- og overflademodel og højt opløselige ortofoto på centimeter niveau.

Asiaq råder over flere forskellige droneenheder, herunder både quadkopter og fastvingede droner. Dronerne understøtter forskellige payloads og kan udstyres med forskellige kameraer og sensorer for at imødekomme specifikke behov indenfor kortlægning, overvågning, inspektion, forskning m.m.

Relevans
  • Kortlægning
  • Volumenopmåling og volumenberegning
  • Overvågning og inspektion
  • Forskning
Produkter
  • Billeder og ortofoto i høj opløsning

  • Terræn- og overflademodeller

  • Punktsky

Kontakt

Josephine D. Munch

JDM@asiaq.gl