Skip to main content
Ydelser i Asiaq

Topografisk kortlægning og Rumlig Analyse

Kortlægningen af det åbne land i Grønland er de fleste steder forældet, upræcis og med lav detaljeringsgrad. Asiaq Remote Sensing arbejder, gennem en række remote sensing metoder samt på baggrund af de nyeste satellitdata for at aktualisere og øge detaljeringsgraden og dermed forbedre det eksisterende datagrundlag.

Ydelser

Vores remote sensingydelser efterspørges til brug for topografisk kortlægning og rumlig analyse indenfor en række områder, herunder råstofefterforskning, fysisk planlægning, miljøberedskab og  offentlig forvaltning. Asiaq’s ydelser metodeudvikles og kvalitetssikres kontinuerligt gennem samspillet med Asiaqs øvrige ydelser samt forskningsengagement.

Ydelser vedrørende topografisk kortlægning og rumlig analyse bruges i rådgivningen af Det Grønlandske Selvstyre, Kommunerne samt private aktører.

Topografisk kortlægning
 • Terrænmodeller med højdekurver og 3D visualisering
 • Fastlæggelse af kystlinier
 • Gletschere, lokalisering og bestemmelse af udstrækning
 • Elve, modellering af udstrækning
 • Søer
 • Hyttekortlægning
Rumlig analyse
 • Kysttypekortlægning
 • Ændringsanalyser
 • Planlægning af ATV spor
 • Geologisk kortlægning
 • Viewshed analyse

Figur 1

Topografisk kortlægning
1:100.000, Maniitsoq
Kunde: Råstofdepartementet
Grønlands Selvstyre

Figur 2

Geologisk kortlægning
1:100.000, Maniitsoq
Kunde: Råstofdepartementet,
Grønlands Selvstyre

Figur 3

Topografisk kortlægning
1:85.000, Nuuk
Buksefjorden
Kunde: Nukissiorfiit

Figur 4

Topografisk kortlægning
1:1000, Qeqertarsuaq
Skiområde
Kunde: Qaasuitsup Kommunia
Kontaktperson
Frederik Hass
freh@asiaq.gl