Skip to main content

Om Asiaq

ASIAQ Greenland Survey laver forundersøgelser og forskning, baseret på ikke levende fysiske data fra miljøet i Grønland. Vores data stammer fra; kortlægning af byer og bygder samt det åbne land, målinger af vandressourcer, klima monitoreringer, jordbundsundersøgelser og landmålinger af byggeprojekter. Alle disse giver en unik viden om det arktiske klima, jordbundsforhold, vandressourcer og topografien af Grønland, hvilket gør det muligt for det grønlandske samfund at planlægge og udnytte de fysiske omgivelser og resurser. Asiaq er 100 % ejet af det Grønlandske Selvstyre og har lavet forundersøgelser over hele Grønland i mere end 60 år.

Årsrapport 2022
Årsrapport 2021
Årsrapport 2020