Skip to main content
Is

Dannelse og nedbrydning af is-linser i en gletsjers snedække

Forskningsområder:

Gletsjer massebalance, udvikling af snedække, genfrysning af smeltevand

Region:

Sydvestgrønland

Begyndt, år:

2016

Afsluttet, år:

2018

Finansiering:

Grønlands forskningsråd

Samarbejdspartnere:

GEUS

Sille Marie Myreng

Projektleder

Smeltevand fra sne der siver gennem snedækket og genfryser, kan være en vigtig komponent i en gletsjers massebalance. Dette projekt øger forståelsen af disse processer, gennem grundige feltstudier kombineret med sofistikerede modeller for energibalance på overfladen og vand- og temperaturregimer i snedækket.

Projektets formål er at (I) kvantificere dannelsen af is-linser og bestemme deres indflydelse på massebalancen for en grønlandsk gletsjer, (II) kvantificere de forhold, der fører til dannelse af is-linser, samt (III) kvantificere de atmosfæriske forhold der nedbryder dem.