Skip to main content

Asiaq glæder sig over, at den første samlede kortlægning af det åbne land i Grønland nu er færdig. Det giver mulighed for synergi mellem Asiaqs kort over bosteder og kortene over det åbne land.

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI) har ansvaret for kortlægningen af det åbne land i Grønland, hvorimod Asiaq har ansvaret for kortlægningen af byer og bygder i Grønland.

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur har netop færdiggjort kortlægningen af det åbne land, hvorimod Asiaq i mange årtier har sørget for gode kort over alle byer og bygder i Grønland. Asiaqs kort ajourføres løbende, idet præcise og gode kort over byer og bygder er helt afgørende for samfundsudviklingen.

”Præcise og detaljerede kort er helt essentielle i mange sammenhænge både for borgere, myndigheder og det private erhvervsliv. Det er derfor en opgave, som har allerhøjeste prioritet for Asiaq. Hvert år bruger vi feltsæsonen på at tage rundt i landet og med droner sikre, at vores kort og luftfotos er ajourførte og præcise,” udtaler Direktør for Asiaq Mette Skarregaard.

”Det er meget glædeligt at kortene over det åbne land nu er færdige, og det er et flot resultat, som Asiaq har været glad for at kunne bidrage til undervejs i hele projektet.”

“Det er vigtigt, at kortene er let tilgængelige i Grønland, og at vi får et optimalt samspil mellem kortene udført af SDFI i det åbne land og Asiaqs kort over byer og bygder. Vi skal sikre at myndigheder og borgerne har let adgang til præcise og pålidelige kort”, afslutter Mette Skarregaard

Adgang til kortene og luftfotos over byer og bygder, samt de nye kort for det åbne land kan allerede nu tilgås via Asiaqs kortviser:  https://kortvisning.asiaq.gl

Asiaq kort over byer og bygder ajourføres løbende. I 2022 har Asiaq således været i Nanortalik Narsaq, Paamiut, Nuuk samt i Upernavik og Uummannaqs bygder for at ajourføre kortgrundlaget. I 2023 kommer Asiaq til Ilulissat, Aasiaat, Sisimiut og Qaqortoq for at ajourføre disse byers kortgrundlag.

Faktaboks

Den nye kortlægning af Grønland, som har været 4 år undervejs, er et samarbejde mellem Grønlands Selvstyre, herunder Asiaq, Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur, Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelse og med støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene formål (A.P. Møller Fonden).

Asiaq er en nettostyret virksomhed under Grønlands Selvstyre. Asiaq indsamler og formidler information om det fysiske miljø i Grønland, såsom hydrologi, geoteknik, landmåling, kort, klima mv. til brug for de offentlige myndigheder, borgere, det private erhvervsliv, forskere med flere.