install client: client

client32/setup    : der går flere min med uændret cmd skærm, tager nok ½t mindst

installeres default i mappen C:\app, C:\app\product\12.2.0\client_1  indeholder clientpgm

C:\app\product\12.2.0\client_1\network\admin\  on wiski  <- tnsnames.ora  filen 

C:\>tnsping wiski  tester om wiski-servicename er registret og korrekt indlæst fra tnsnames.ora

Forbinde til database:

C:\Users\bhh\Documents\wiski-client>sqlplus wiskitestuser/12years@wiski

Install method for oracle and wiski

  1. Install Oracle client(we used administration-setup): a) Copy  M:\IT\temp\Oracle_client.zip(contains install pgm and tnsnames.ora file) to your own pc; b) Start installation with setup.exe(Choose administration-setup) , notice the proposed install dir( C:\app). mkdir dir client12 to install in C:\app\client12 –dir; c) Move tnsnames.ora  to C:\app\client12\product\version\client_1\network\admin -dir
  2. [eventual test:  tnsping wiski in cmd-prompt tests if wiski-servicename is registred correctly from the tnsnames.ora file ]
  3. copy install wiski client install program from M:\IT\temp\wiski\wiski-client_from_wiski-server.zip  to own pc, unzip to directory C:\programmer\wiski\  Find wiski.exe in folder and make shortcut to this on desktop; activate this shortcut! Rename old wiski-dir(as backup), you should later delete this backup.

AEH   AEH123

C:\Users\xbhh>netstat -n -o -a

  Proto  Local Address          Foreign Address        State           PID

På wiski serveren, som lytter på :7430,

C:\Users\xbhh>netstat -n -o -a | find “:7430”

  TCP    0.0.0.0:7430           0.0.0.0:0              LISTENING       5864

  TCP    [::]:7430              [::]:0                 LISTENING       5864