Landmålingskyndig generalist

Stilling som landmåler er opslået den 4. januar 2021, du kan se opslager her: Landmåling i Grønland