Vand

Modellering af vandressourcer

Forskningsområder:

Nøjagtighed af klimamodeller, vandressourcer

Region:

Syd- og Sydvestgrønland.

Begyndt, år:

2016

Afsluttet, år:

2016

Finansiering:

Grønlands forskningsråd

Samarbejdspartnere:

DMI

Dorthe Pedersen

Projektleder

I områder uden direkte målinger af nedbør og afstrømning er klimamodeller som DMI’s HIRHAM 5 vigtige hjælpemidler for at undersøge og udvikle vandressourcer til vandforsyning og vandkraftværk.

Formålet med dette projekt er at evaluere DMI’s HIRHAM5 ved at sammenligne modellens output med eksisterende, uafhængige målinger af vandressourcer fra opland uden gletsjere på Grønlands vestkyst. Resultaterne af evalueringen kan anvendes dels af brugere af modellen til at give et usikkerhedsestimat, når modellens resultater anvendes for andre oplande, dels af DMI’s modeludviklere i arbejdet med at udvikle og forbedre modellens nøjagtighed.