Skip to main content

Nuuk Lokaludvalg har støttet finansieringen af en ny vejrstation i Nuuk Kangerlua fjordsystemet. Asiaq har etableret vejrstationen, som nu er i drift. Vejrstationen forven-tes at være til stor gavn for sejlere i området.

Den nye vejrstation, som er opsat på den lille ø Qeqertannguaq sydøst for Uummannap Tunua i området mellem Uummannaq Sullua og Kapisillit Kangerluat.

Den nye vejrstation måler blandt andet vindhastighed og vindretning. Sejlere og andre interesserede kan således gå ind på Asiaq´s vejrhjemmeside: https://vejr.asiaq.gl/#/table og løbende følge med i, hvor meget det blæser i området. Informationerne om vejret opdateres 1 gang i timen.

  • ”Vi har prøvekørt vejrstationen i nogle uger. Vi kan allerede nu se, at der er væsentlige forskelle på, hvor meget det blæser på samme tidspunkt i Nuuk, Kapisillit og Qeqertannguaq. Vi forventer derfor, at især sejlerne vil få gavn af de nye vejr-informationer”, udtaler Anders Læsøe fra Asiaq.

Vejrinformationer fra hele Grønland kan ses på hjemmesiden https://vejr.asiaq.gl/#/table, lige nu kan alle interesserede således følge målingerne fra 38 vejrstationer, som er placeret i hele landet.

  • ”Vi er utrolig glade for samarbejdet med Nuuk Lokaludvalg. Vi ønsker i det hele taget at forbedre vores viden om vejret i hele landet, derfor søger vi til stadighed efter samarbejdspartnere, som kan bidrage til finansiering af nye vejrstationer, så dækningen kan blive endnu bedre. Vi ved, at disse informationer har stor samfundsmæssig værdi, og at vores vejrhjemmeside bliver flittig brugt” udtaler Anders Læsøe.

Asiaq har over 30 års erfaring med at producere og servicere vejrstationer efter internationale vedtagne standarder under de Grønlandske klimaforhold.

Anders Læsøe
Afdelingschef Hydrologi, Klima og Miljø