Skip to main content

På forskningsstationen Zackenberg, som ligger i Nordøstgrønland, indsamles Asiaq vejr, klima og hydrologiske (vand) data. Disse data er helt afgørende for at kunne holde øje med og forstå de langsigtede forandringer i økosystemerne. I de seneste årtier er temperaturen i Arktis steget fire gange så hurtigt som i resten af verden.

To af Asiaqs medarbejdere har netop tilset målestationerne på Zackenberg.

  • Vi tilser målestationerne på Zackenberg en gang om året. Meget af den forskning der foregår på Zackenberg sammenkobles med Asiaqs klimadata, så det er afgørende at målestationerne kører, som de skal. Vi går meget op i datakvalitet.
  • Det er nogle spændende dage, vi har i felten. Vi skal både kunne kravle højt op i en mast for at tilse udstyret og have øje for detaljen, når vi skal koble elektronikken helt rigtigt sammen.
  • Tidspunktet for besøget på Zackenberg faldt i år sammen med forårets komme, sneens smeltning, isen der brød på floden, ankomsten af trækfugle og en enkelt isbjørn, som vandrere en tur ind imellem forskningsstationens bygninger, inden den roligt gik videre. Det er derfor på alle måder fantastisk at gå på arbejde så langt mod nord, afslutter Kirsty Langley og Roman Ackle fra Asiaq.

Zackenberg forskningsstation blev bygget i 1995-1996 og åbnede officielt i 1997. Stationen ejes af Grønlands Selvstyre. Asiaq deltager i nationale og internationale forskningsprojekter indenfor klima, hydrologi og glaciologi.