Kortforsyning

Fra den 1. januar 2018 blev dele af de geografiske data, som Asiaq producerer, gjort frit tilgængelige.

Frisætningen omfatter Asiaqs digitale geografiske kortdata over de grønlandske byer og bygder, og betyder at offentlige og private brugere nu kan hente og frit benytte disse data.

Du kan her se hvilke digitale kort og geografiske data over de grønlandske byer og bygder, der er omfattet af de frie geografiske data:

 

Du kan her se hvilke digitale kort og geografiske data over de grønlandske byer og bygder, der er omfattet af de frie geografiske data:

    • Grundkort; teknisk-topografi kort inklusiv stednavne, bygningsnumre og stamoplysninger.
    • Højdemodel inklusiv digital terrænmodel og højdekurver.
    • Ortofoto som er en geometrisk oprettet luftfotomosaik.
    • Grundkortet i en generaliseret udgave kaldet G50.

 

De frie grundkort omfatter ikke Asiaqs historiske data.

 

Indtil Asiaq har etableret en Kortforsyningstjeneste, kan du hente de frie geografiske data på Asiaqs FTP server. Du kan bruge gratis-programmet Filezilla
Brug følgende adgangsoplysninger:
• Adresse/host: ftp.asiaq.gl
• Brugernavn: Asiaqs_grundkort
• Adgangskode: *ingen adgangskode* ( du skal ikke skrive noget i feltet)

eller du kan bruge dette link

https://kort.nunagis.gl/portal/apps/webappviewer/index.html?id=aabf7e8375b74ed085c99add07241dfe

 

 

De geografiske data findes i følgende formater: Pdf, dgn, dwg, tab og shape

 

 En komplet oversigt over grundkortets temaer og objekter findes i dette pdf-dokument: pdf-dokumenent

Her kan du se en liste over de lokaliteter, hvor Asiaq ajourfører grundkortet: https://www.asiaq-greenlandsurvey.gl/wp-content/uploads/2018/05/Asiaq_Lokalitetsliste_2018.pdf