Introduktion

Rådgivning

I kraft af Asiaqs stabile og dygtige medarbejdere har vi stor lokal viden omi hele Grønland, som kan være til gavn når der skal foretages nye forundersøgelser, udføres miljøundersøgelser eller monitering skal foretages. Vi har den praktiske erfaring der kræves for at finne finde gode løsninger på de logistiske og klimatiske udfordringer, der kan opstå i det arktiske miljø.

Vi hjælper med at klarlægge din virksomhedsjeres behov, så I får vælger den rette metode, det rette udstyr og de rette data i forhold til formålet.

Relevans

Rådgivning; vejledning og afklaring af behov i forbindelse med miljøundersøgelser, vedvarende energi, infrastruktur, byggeri, drikkevand, vandressourcer og spildevandsudledning.

Produkter
  • Rådgivning omkring hydrologiske forundersøgelser, herunder vandressourcer, dimensionering af målestationer, hydrologisk modellering, statistiske analyser, vandoplands- og vandspærrezonekort, spildevandsudledning, flomberegninger og gletsjermonitering
  • Rådgivning ved forespørgsel om data og analyser
  • Rådgivning omkring klimatiske forundersøgelser, herunder dimensionering af målestationer, valg af vejrparametre, statistiske analyser og modellering af energibalance.
  • Praktiske løsninger på energiforsyning og datakommunikation ved fjerntliggende målestationer
Kontaktperson

Martin Olsen
Faggruppeleder

mno@asiaq.gl