Skip to main content
Introduktion

Vand og vandressourcer

Asiaq har bred ekspertise indenfor vandressourcer i Grønland, og har været involveret i undersøgelser for etableringen af alle Grønlands vandkraftværker og mange vandforsyningsanlæg, både til drikkevand og industri. Vi har foretagetlavet forundersøgelser for vandkraft siden 70’erne, og moniterer stadig en række potentielle vandkraft-søer på vestkysten.

Vores lokalkendskabkundskab sikrer at de rette hensyn bliver taget i forhold til vejr og is-forhold, og at alle relevante faktorer bliver inkluderet i vurderingen af hvor meget vand der er tilgængelig til enhver tid.

Relevans

Forundersøgelser for etablering og udvidelse af vandkraftværker; vurdering af drikkevandsressourcer; vurdering af vandressourcer til miner og industri; generering af vandoplandskort og vandspærrezoner.

Produkter
  • Levering og analyser af historiske hydrologiske data
  • Levering og analyser af historiske klimadata
Kontaktperson

Dorthe Petersen
Fagkoordinator

dop@asiaq.gl