Skip to main content
Jobopslag

Forskningsassistent: Klima- og Økosystemmålinger søges

Asiaq – Greenland Survey søger en forskningsassistent tilknyttet klima- og økosystemmålinger

Opgaven for den nye medarbejder er først og fremmest daglig operativ support til GEM forskningsprogrammet GeoBasis, der er organiseret under Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet. Du vil være den faste lokalt placerede ressource for GeoBasis-programmet i Nuuk.

Du skal være indstillet på, at perioden maj til oktober primært er optaget af feltarbejde i Kobbefjorden, der er ca. 30 min. sejlads fra Nuuk. Feltarbejdet udføres i tæt samarbejde med kollegaer fra Grønlands Naturinstitut og Københavns Universitet. Opgaverne er:

  • Indsamling af data i felten
  • Udvikling og vedligeholdelse af projektets udstyr og tekniske installationer (Eddy covariance udstyr, automatiske metan-kamre og kameraer, Campbell dataloggere og jordvandsinstallationer m.m.)
  • Kvalitetssikring af data samt levering af data til GEM-database
  • Forefaldende opgaver inden for GEM og hos Asiaq
  • Deltage i publicering af resultater i internationalt anerkendte tidsskrifter

Læs mere om GeoBasis: https://g-e-m.dk/gem-science-programme/geobasis-programme

Organisatorisk vil du indgå i Asiaq´s afdeling: Hydrologi, Klima og Miljø. Afdelingens primære opgave er monitering af klima- og hydrometriske data og stille disse til rådighed for kunder, interessenter og offentligheden. Ved siden af arbejdet for GeoBasis kommer du til at spille en vigtig rolle i forhold til at sikre produktionen af klima- og hydrometriske data i Grønland. Du kommer til at arbejde med data fra de indsamles, over dokumentation og kvalitetssikring, til analyse og formidling til vores kunder og interessenter.

Læs mere om Asiaq på www.asiaq.gl

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning i henhold til gældende overenskomst. Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Tiltrædelse efter aftale. Du er velkommen til at høre nærmere om stillingen hos afdelingschef Anders Læsøe på tlf. +299 34 88 12.

Mærk ansøgningen: ”FORSKNINGSASSISTENT”. Vedlæg: ansøgning, CV, eksamenspapirer og øvrige relevant dokumentation. Send ansøgningen senest 25. april til: asiaq@asiaq.gl.