Skip to main content
Klima – Remote Sensing

Undersøgelser af jordoverfladebevægelser i Qaanaaq gennem remote sensing

Forskningsområder:

Permafrost, jordbevægelser

Region:

Nordvestgrønland

Begyndt, år:

2017

Afsluttet, år:

2017

Finansiering:

Grønlands selvstyre

Samarbejdspartnere:

DTU BYG

GAMMA Remote Sensing

Kontakt

Remote Sensing, Asiaq

Beboere i Qaanaaq har udtrykt bekymring for stabiliteten af bygdens infrastruktur. Huses fundamenter sætter sig, med resulterende sætningsskader. I sommeren 2017 gennemføres storskalaundersøgelse af område inklusiv geotekniske boringer for at vurdere permafrostforholdene og de funderingstekniske forhold i området.

For at understøtte feltundersøgelserne kortlægger Asiaq og GAMMA Remote Sensing bevægelser i jordoverfladen for at udpege risikoområder. Asiaq’s analyse er baseret på højdemodeller fra luftfotos og en længere tidsserie af referencefikspunkter. GAMMA gennemfører et pilotstudie for at undersøge brugen af satellitbaseret radardata (DInSAR) for at måle jordoverfladebevægelser.