Skip to main content
Klima – Is

PROMICE

Forskningsområder:

Indlandsisen, massebalance, klimaændringer

Region:

Grønland

Begyndt, år:

2007

Afsluttet, år:

-

Finansiering:

DANCEA, the Danish Environmental Protection Agency

Samarbejdspartnere:

GEUS

DTU space

Dorthe Pedersen

Projektleder

PROMICE (Programme for Monitoring of the Greenland Ice Sheet) er et projekt der fokuserer på monitoreringen af Indlandsisens overfladeafsmeltning og isdynamik. Projektet begyndte i 2007 og består i dag af 25 automatiske vejrstationer, der måler is og vejr langs kanten af Indlandsisen.

Udover vejrstationerne bliver der hvert fjerde år udført flybårne undersøgelser, hvor istykkelsen og det underliggende fjeld bliver målt langs isens 1700 meters højdekote rundt om hele Indlandsisen. Alle de målte data er frit tilgængelige gennem projektets database.

Asiaq er projektets Grønlandsbaserede samarbejdspartner. Vi bidrager ved at indsamle og kontrollere afstrømningsmålinger fra søer, som modtager smeltevand fra Indlandsisen og hjælper med feltarbejdet når det er nødvendigt.