Skip to main content
Remote Sensing

Kortlægning af supraglaciale søer i bestemt regioner i Grønland

Forskningsområder:

Supraglaciale søer, indlandsisen hydrologi

Region:

Grønland

Begyndt, år:

2019

Afsluttet, år:

2022

Finansiering:

ESA

Kontakt:

Remote Sensing, Asiaq

Israndsøer danner sig langs gletsjere og indlandsisen, hvor smeltevand samler sig i store vandreservoirer. Nogle israndsøer dræner i en flom, kendt som jökulhlaup eller GLOF (forkortelse til ”glacier lake outburst flood”).

Det er mange kendte israndsøer i Grønland, men indtil videre eksisterer det ikke en fuldstændig registrering af alle disse søer. I dette projekt gør vi den første Grønlandsdækkende registrering af israndsøerne med året 2017 som udgangspunkt.

Til klassifikation af søerne anvender vi satellitdata fra Sentinel-1, Sentinel-2 og ArcticDEM, som derefter kombineres til et enkelt samlet datasæt.

For at undersøge søernes udvikling igennem de sidste årtier inkluderes en tidsserie af udvalgte søerne i Sydvestgrønland. Det inkluderer historiske flyfotos, Landsat, ERS, og Sentinel datasæt.

I sidste ende vil denne registrering lette den løbende indsats for at overvåge udviklingen af søer under et skiftende klima, og vil understøtte information til Grønlands bidrag til den globale havstandstigning. Endelig vil en sådan opgørelse spille en vigtig rolle i den fremtidige planlægning af infrastruktur og forvaltning af vandressource for beslutningstagere og i vurderingen af flom forbundet med gletsjersøerne.

Link til projektside