Skip to main content
Is – Vand – Remote sensing

Kortlægning af kyststrækning i Nordøstgrønland

Forskningsområder:

Kystzone, kystnær bathymetri, tidevandszone

Region:

Nordøstgrønland

Begyndt, år:

2017

Afsluttet, år:

2018

Finansiering:

Råstofstyrelsen (MLSA)

Samarbejdspartnere:

Grønlands Naturinstitut

DHI GRAS

Kontakt

Remote Sensing, Asiaq

Dette projekt har til formål, på baggrund af satellitbilleder, at kortlægge den kystnære zone i den del af den Nordøstgrønlandske Nationalpark. I projektet kortlægges den kystnære zone ved hjælp af bathymetriske undersøgelser, som er en ny metode under grønlandske forhold. På baggrund af disse undersøgelser samt anvendelsen af offentligt tilgængelige data bestemmes en række kysttyper samt tidevandszonen.

I mange henseender er den eksisterende viden om verdens kystområder begrænset. Dette gælder i særlig grad den nordøstlige del af Grønlands kyst samt de økosystemer der nyder beskyttelse af den Nordøstgrønlandske nationalparken. Med stigende interesse for kulbrinteefterforskning i havet ud for netop dette område er der et stigende behov for planlægnings- og beslutningsstøtte som en del af miljøberedskabet.