Skip to main content
Klima – Is – Vand

KlimaBasis Nuuk

Forskningsområder:

Klima, hydrologi, monitorering

Region:

Sydvestgrønland

Begyndt, år:

2007

Afsluttet, år:

-

Finansiering:

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Kirsty Langley

Projektleder

KlimaBasis Nuuk er et underprogram til Nuuk Ecological Research Operations (NERO), som er den sydvestlige lokalitet i Greenland Ecological Monitoring program (GEM).

Programmet moniterer og undersøger klima og hydrologi i Kobbefjorden. Kernen i programmet bygger på automatiske vejrstationer, der inkluderer en dobbeltmastet station i bunden af fjorden og i alt seks hydrostationer, der moniterer de største elve i området. Derudover bliver der hver vinter udført snetaksering ved flere lokaliteter.

Resultatet af moniteringen er en samling kontinuerlige og grundigt kvalitetskontrollerede tidsserier fra en række atmosfæriske og hydrologiske parametre, der alle er frit tilgængelige gennem GEM’s database: http://data.g-e-m.dk/