Skip to main content
Klima – Is – Vand

KlimaBasis Disko

Forskningsområder:

Klima, glaciologi, hydrologi, monitorering

Region:

Nordvestgrønland

Begyndt, år:

2016

Afsluttet, år:

-

Finansiering:

Energistyrelsen

Samarbejdspartnere:

Københavns Universitet

Jordi Cristóbal Rosselló

Projektleder

KlimaBasis Disko er et underprogram til DiskoBasis, den nordvestlige lokalitet i Greenland Ecological Monitoring program (GEM). Pilotfasen startede i 2016, og programmet blev endeligt implementeret i 2017.

Programmet moniterer og undersøger klima og hydrologi på Diskoøen. Kernen i programmet bygger på et skykamera, en atmosfærisk profiler (RPG HATPRO) og en udvidelse af Asiaqs automatiske vejrstation i Qeqertarsuaq. Derudover har Asiaq samarbejdet med GeoBasis om at monitere afstrømningen fra Røde Elv siden 2015.

Resultatet af moniteringen er en samling kontinuerlige og grundigt kvalitetskontrollerede tidsserier fra en række atmosfæriske og hydrologiske parametre, der alle er frit tilgængelige gennem GEM’s database: http://data.g-e-m.dk/