Skip to main content
Is – Remote Sensing

Fremadrykkende isrand i Nordgrønland

Forskningsområder:

Indlandsis-dynamik, landbaserede isklinter

Region:

Nordgrønland

Begyndt, år:

2016

Afsluttet, år:

2018

Finansiering:

Grønlands selvstyre, Pulje C

Jakob Abermann

Projektleder

Omtrent 45 % af isranden i Nord- og Nordøstgrønland består af isklinter der står på tørt land. Disse formationer opstår, hvor terrænet er fladt, og klimaet koldt og tørt. I modsætning til store dele af Grønlands indlandsis’ øvrige isrand, har isklinterne i nord vist sig at rykke fremad til trods for at massebalancen er negativ, og isoverfladen sænkes.

Formålet med dette projekt er at opbygge et vidensgrundlag for fremtidige studier af isklinter ved at (I) bestemme forekomsten af isklinter i Nordgrønland, (II) klassificere isklinterne ved synlige karakteristika som højde og stejlhed og (III) give et førstehånds estimat på procenten af fremadrykkende versus tilbagetrækkende områder.