Skip to main content
Klima – Vand – Remote Sensing

Estimering af overflades energifluxe i Grønland med Remote Sensing og feltobservationer

Forskningsområder:

Overflade energibalance

Region:

Grønland

Begyndt, år:

2017

Afsluttet, år:

2019

Jordi Cristóbal Rosselló

Projektleder

Som følge af et varmere klima oplever Grønlands økosystemer ændringer af hidtil usete størrelser. Intensiteten af tilbagekoblingerne mellem hydrosfæren og vegetationsændringer er ikke tidligere kvantificeret i de Grønlandske regioner. Dermed er der stor usikkerhed i alle forudsigelser om ændringernes størrelse, hastighed og udformning.

At kvantificere overfladens energibalance og dennes trends i tid og rum i Grønland er en af nøglerne til at mindske usikkerheden om økosystemernes forandringer. Hovedformålet med dette projekt er at estimere overfladens energifluxe i vækstsæsonen i udvalgte grønlandske økosystemer ved at anvende en to-kilders energibalancemodel og et kortlægningssystem.