Skip to main content
Remote sensing

ESA AALM4INFRAM Permafrost

Forskningsområder:

Permafrost

Region:

Grønland

Begyndt, år:

2019

Afsluttet, år:

2020

Kontakt

Remote Sensing, Asiaq

Den varmere klima skaber grundlæggende ændringer I Arktis og udgør en risiko for infrastruktur og bæredygtig udvikling i Grønlands byerne og bygder. Stigende jordtemperaturer kan føre til optøning af permafrost, hvilket medfører ustabilitet og reduceret bæreevne. I Grønland er optøning af permafrost udfordrende for infrastruktur og fremtidig udvikling. Det er sandsynlig, at optøning af permafrosten vil fortsætte og endda accelerer sig i løbet af dette århundrede.

I dette projekt bruges satellitbaseret opmåling til overvågning af permafrostbevægelse sammen med henholdsvis geotekniske feltundersøgelser til in-situ validering og GIS (Geografisk Informationssystem) til datavisualisering.

Undersøgelser af frostfølsomhed, frosthævning, tykkelse af aktivt lag, og permafrost optøning bliver samlet og visualiseret i risikokort i forhold til permafrostustabiliteten til følgende beboede steder: Ilulissat, Ittoqqortoormiit, Kangerlussuaq, Qaanaaq og Sisimiut.

For at definer undersøgelser og slutprodukter fra dette projekt koordinerede Asiaq en workshop til interessenter fra hele Grønland i Nuuk i december 2019. Interessenter er involveret i arbejde som er påvirket af permafrostoptøning og ville drage fordel af vidensdeling. Det var interessenter fra Selvstyret og Kommuner, arkitektur- og ingeniørvirksomheder samt Nukissiorfiit. Under workshop blev det afholdt diskussioner om erfaringer og udfordringer med at bygge på permafrost i Grønland med fokus på at undersøge, hvordan den offentlige sektor, forskningssamfundet og private virksomheder kan samarbejde for at forbedre tilpasningsevnen. Med udgangspunkt i diskussioner er projektets slutprodukter defineret. Dialog med interessenter vil fortsatte under hele projektet, og slutprodukter vil være frit til rådighed til alle.

Link til projektet