Skip to main content
Klima – Remote Sensing

Ekstremvejr i Sydvestgrønland – hyppighed, omfang og virkning

Forskningsområder:

Ekstremvejr, slush flows, geohazard, varmere klima

Region:

Sydvestgrønland

Begyndt, år:

2017

Afsluttet, år:

2017

Finansiering:

Grønlands forskningsråd

Jakob Abermann / Stefan Wacker

Projektleder

Kraftig nedbør, en pludselig temperaturstigning og usædvanligt varme temperaturer førte i april 2016 til høj vandstand og en meget ustabil snepakke i Kobbefjord. Flere laviner med vandmættet sne, defineret som ’slush flows’, blev observeret i området. Slush flows hænger tæt sammen med ekstremvejr af denne type, og med de stigende temperaturer i Grønland er der indikationer på, at hyppigheden af denne type hændelser vil øges i fremtiden.

Formålet med dette projekt er (I) at kvantificere ekstremhændelser i Sydvestgrønland og beskrive de forhold, der forårsagede dem og at (II) vurdere potentialet af remote sensing-metoder til at bestemme den rummelige udbredelse af hændelsen i april 2016. Når (I) og (II) er besvaret, kan vores længere klimatidsserier bruges til at vurdere gentagelsesperioderne.