Skip to main content
Is – Vand – Remote sensing

Detektering af havpattedyr gennem remote sensing

Forskningsområder:

Detektion af pattedyr, hvalros

Region:

Nordgrønalnd

Begyndt, år:

2015

Afsluttet, år:

2016

Finansiering:

DANCEA, Miljøstyrelsen

Samarbejdspartnere:

Grønlands Naturinstitut

Kontakt

Remote Sensing, Asiaq

Projektet er et pilotstudie i detektering og tælling af pattedyr under arktiske forhold på baggrund af højopløselige satellitbilleder. Erfaringerne fra projektet søger at udvide forskeres portefølje af analysemetoder og på sigt medføre effektivisering og øget fleksibilitet i detekteringsarbejdet med relation til pattedyr.

Asiaq har undersøgt mulighederne for detektering af hvalrosser ved hjælp af billeder fra Digital Globe, taget fra flere forskellige steder i Grønland. De højopløselige billeder er blevet behandlet ved hjælp af kombination af GIS programmer og objekt baseret ekstraktions software, Ecognition.