overskrift

Asiaq har en Drift og support aftale, der sikrer at der er overvågning fra GeoInfo på driften af ATLAS i Tele-Post. Rest services på portalen overvåges direkte, og kontaktperson i Asiaq vil få besked hvis services ikke kører. Følgende rest services overvåges pt:

Derudover sikrer aftalen at der installeres opdateringer på ArcGIS Server, ArcGIS portal og andre ArcGIS software, dog ikke klient software såsom ArcGIS Pro eller ArcMAP. Klienter skal opdateres af GIS Greenland medlemmer selv.

GIS Greenland medlemmer kan hente services fra ovenstående liste, og indlæse dem til ArcGIS Pro eller ArcMAP, og bruge dem som baggrundskort eller reference kort. Services kan ses via denne URL:

https://kort.nunagis.gl/refserver/rest/services

Følgende servere er i Tele-post, som definerer ATLAS:

Serverfunktion Servernavn IP adresse
Geodatabase NOSQL01/INT01 10.206.75.110
ArcGIS server nogissvc01.knno.local 10.240.75.51
ArcGIS Portal nogisweb01.dmz70.local 10.240.76.63
Overvågning nobatch01.knno.local 10.240.75.6 / 24
ArcGIS Enterprise noent01.knno.local 10.240.75.8 / 24
GeoCortex (ingen  licens) nogc01.knno.local 10.240.75.7 / 24