Skip to main content

Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø Kalistat Lund har sammen med Asiaq og DTU-Space afholdt møde med den Europæiske Rumorganisation (European Space Agency, ESA) om at fremme samarbejdet.

  • “Vi har haft et rigtig godt møde, hvor alle parter udtrykte stor interesse for at fremme samarbejdet. Asiaq har allerede nogle spændende forskningsprojekter på klimaområdet, som er støttet af den europæiske rumorganisation, men vi vil meget gerne styrke samarbejdet yderligere”, udtaler Asiaqs direktør Mette Skarregaard.

Den Europæiske Rumorganisation (ESA) er en sammenslutning af europæiske lande, som samarbejder om rumfart og rumforskning. ESA arbejder for en fredelig udforskning og anvendelse af data indsamlet fra rummet. Organisation opsender blandt andet satellitter til gavn for forskning, ligesom organisationen har midler til at støtte forskningsprojekter, som anvender data fra satellitterne.

  • “Asiaq vil Sammen med DTU-Space arbejde på at udforme flere projekter, hvor vi kan anvende informationer fra ESAs satellitter til at gøre os klogere på ændringerne i det fysiske miljø i Grønland”, tilføjer Asiaqs direktør.

ESA anvender blandt andet jordobservationssatellitter til at overvåge planetens sundhedstilstand og til at forstå, hvordan planeten fungerer. Forskere og regeringer kan blandt andet anvende data fra satellitterne til at forstå globale natur og klima forandringer og på den baggrund iværksætte tiltag for at passe på jorden. F.eks. kan jordobservationssatellitterne anvendes til at indsamle data om indlandsisens ændringer.

  • “Konference og dialog har allerede synliggjort mange snitflader, hvor samarbejdet kan give fordele, hvor kompetencer og data fra ESA kan støtte udviklingen i grønlandsk forskning og samfund”, udtaler Direktør i den Europæiske Rumorganisation Simonetta Cheli.

Mødet blev afholdt i forbindelse med den netop afholdte Mapping the Arctic konference i Nuuk for forskere, hvor den Europæiske Rumorganisation også deltog.

Faktaboks

  • På billedet ses fra venstre: ESA Dr. Diego Fernandez Prieto, ESA Direktør for jordobservation Simonette Cheli, Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø Kalistat Lund, ESA Direktør for Space Transportation Tony Tolker-Nielsen, Professor René Forsberg fra DTU Space, Asiaqs direktør Mette Skarregaard, Afdelingschef John Kamper fra Asiaq.
  • Asiaq er en nettostyret virksomhed under Grønland Selvstyre
  • Asiaq indsamler, bearbejder og formidler information om det fysiske miljø til fremme for vækst og udvikling i samfundet.
  • Asiaq kan rekvireres til opgaver der omhandler at indsamle og få information om det fysiske miljø. Det kan fx være GIS og kortlægningsopgaver, forundersøgelser og afsætning til anlægsprojekter som udbygning af infrastruktur fx veje, lufthavne, vandkraftværker, miner og boliger.