Remote Sensing specialist med programmeringskompetence

Asiaq, Grønlands Forundersøgelser søger en medarbejder til faggruppen Remote Sensing med fokus på automatisering af arbejdsprocesser

 

Vi tilbyder et spændende job med opgaver og projekter baseret på data fra satellitter – remote sensing – som er en metode i rivende udvikling. Hos Asiaq anvendes remote sensing bredt på tværs af mange fagområder og med stillingen følger således spændende muligheder for personlig og faglig udvikling. En stor del af aktiviteterne indenfor remote sensing er enten kommercielt eller forskningsbaserede. Det kan for eksempel være topografisk & geologisk kortlægning, klimaforskning, beredskab eller forundersøgelser til udnyttelse af råstoffer eller anlægsopgaver.

Du kommer til at arbejde i et internationalt fagligt miljø med samarbejdspartnere i Grønland og internationalt.

 

Du vil indgå i Remote Sensing gruppen, som samarbejder med alle faggrupper i Asiaq. Vi er p.t. et lille team af 3 medarbejder, og du vil få rig mulighed for at præge udviklingen af faggruppen. I sommersæsonen er det mulighed for at deltage i feltarbejde. På kontoret analyserer, kvalitetssikrer, bearbejder, forædler og formidler vi data.

 

Vores opgaver består i indsamling og analyse af remote sensing data, og resultaterne præsenteres for vores kunder og samarbejdspartnere eller internt til andre projekter i en af Asiaqs faggrupper.

Til stillingen kræves erfaring, tekniske færdigheder og forståelse for praktiske begreber indenfor billedanalyse, kodning, maskinlæringsbaserede tilgange og databehandling. Yderligere krav omfatter automatisering og scripting med Python.

 

Vi forventer, at du har en uddannelse indenfor geografi, geologi, som ingeniør eller lignende og at du har kendskab til og interesse for Grønland og grønlandske forhold. Arbejdssproget er såvel grønlandsk som dansk og engelsk. Det vil være en fordel, at du behersker disse sprog i skrift og tale.

 

Asiaq er en nettostyret virksomhed under Grønlands Selvstyre og spiller en væsentlig rolle som Grønlands center for data, viden og kompetencer vedrørende stedfæstet information om det fysiske miljø, til gavn for virksomheder, det offentlige, forskningsmiljøet og samfundet generelt. Asiaqs vidensbase anvendes bl.a. til arealforvaltning, klimaforskning, mineralefterforskning, naturbeskyttelse samt til projektering af anlæg og infrastruktur. Vores hovedkontor i Nuuk er besat med engagerede medarbejdere fra forskellige lande, kulturer og fagområder. En forskelligartet og inspirerende medarbejderstab, der arbejder sammen i et uformelt, åbent og tværgående projektmiljø.

 

Ansættelsesvilkår

Løn – og ansættelsesvilkår ifølge overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og relevant faglige organisation. Der kan ikke anvises bolig til stillingen. Stillingen ønskes besat 1. august 2019 eller efter aftale.

 

Yderligere oplysninger

Du kan læse om Asiaq og vores opgaver, produkter og services på www.asiaq.gl. Du er velkommen til at høre nærmere om stillingen hos Eva Mätzler på tlf. +299 34 88 83.

 

Ansøgningsfrist

Ansøgningen skal være Asiaq i hænde senest den 20. maj 2019.

Mærk ansøgningen ”RS Specialist” og vedlæg CV, samt relevante eksamenspapirer. Send ansøgningen til mailadressen: asiaq@asiaq.gl eller postadressen:

Asiaq, Qatserisut 8, Postboks 1003, 3900 Nuuk, Grønland.