Ledelse

Bo Naamansen

Direktør

(+299) 34 88 11

Anders Læsøe

Projektchef

(+299) 34 88 12

Sekretariat

Marie Larsen

Sekretariatschef

(+299) 34 88 21

Kristine Egede

Fuldmægtig

(+299) 34 88 13

Niviarsiaq Lange

Kontorlærling

(+299) 34 88 14

AsiaqGIS

Ludvig Petersen

Projektleder (NunaGIS)

(+299) 34 88 15

Bjarne Hansen

IKT udvikler

(+299) 34 88 25

Hydrologi, Klima og Miljø

Martin Olsen

Faggruppeleder

(+299) 34 88 65

Stefan Jansen

Projektleder for Vejrobservationer

(+299) 34 88 54

Andreas E Hass

Klimamedarbejder

(+299) 34 88 63

Dorthe Petersen

Fagkoordinator

(+299) 34 88 51

Kerstin Rasmussen

Forskningsassistent, NuukBasic

(+299) 34 88 62

(+299) 34 88 58

(+299) 34 88 53

(+299) 34 88 61

Jakob Aberman

Adjungeret Forsker

Bendt Lothsen

IT & Elektronikteknolog

(+299) 34 88 64

Angunnguaq Boassen

IT & Elektronikteknolog

(+299) 34 88 60

Jørgen Josefsen

Elektronik fagteknikerlærling

(+299) 34 88 80

Kort og Geodata

Jens Gottlieb

Faggruppeleder

(+299) 34 88 79

Rune Lyngbo Kristensen

GIS og Geodata specialist

(+299) 34 88 72

(+299) 348 876

Landmåling og Geoteknik

Martin Nauta

Faggruppeleder

(+299) 34 88 57

Alexander Helland

Fagkoordinator

(+299) 34 88 81

(+299) 34 88 74

Peter Lisager

Geofysiker

(+299) 34 88 55

Remote Sensing

Eva Mätzler

Faggruppeleder

(+299) 34 88 83

Alexandra Messerli

Remote Sensing medarbejder

(+299) 348 877