Grundkortet

Grundkortet er et teknisk-topografisk 3D kort med en stor detaljerigdom og en høj nøjagtighed.

Grundkort indeholder blandt andet veje, stier, bygninger, tekniske installationer, by inventar, vandløb, søer, arealanvendelser, havne, lufthavne, stednavne og bygningsnumre. Grundkortet indeholder også højdedata, såsom digital terrænmodel og højdekurver.

Grundkortet er udtegnet på grundlag af luftfotos optaget lodret ned fra enten fly eller drone over byer og bygder. De forskellige mange luftfotos er sat sammen til en geometrisk oprettet fotomosaik, som kaldes et ortofoto. Ortofotoet er målfast og er et tillæg til - og kan eksempelvis sammenstilles med - de tilhørende grundkortet eller ethvert andet georefereret kort.

• Vektorkort over byer og bygder (grundkortet)
• Rasterkort som oversigtskort i målestokken 1:5.000
• En højdemodel over byer og bygder (detaljerede informationer om højdeforholdene)
• Ortofoto over byer og bygder (luftfoto)
Asiaqs historiske data, kloakkort samt printede eller speciale produkter er ikke frie geodata, og disse skal brugerne stadig betale for.
Du kan læse mere om de frie grundkort på dette link:
http://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Nyheder/2018/02/260218-Gratis-grundkort

Du kan bruge gratis-programmet Filezilla
Brug følgende adgangsoplysninger:
• Adresse/host: ftp.asiaq.gl
• Brugernavn: Asiaqs_grundkort
• Adgangskode: *ingen adgangskode* ( du skal ikke skrive noget i feltet)

eller du kan bruge dette link

Produkter:

En komplet oversigt over grundkortets temaer og objekter findes i dette pdf-dokument:
Her kan du se en liste over de lokaliteter, hvor Asiaq ajourfører grundkortet:

Kontakt

Kort og Geodatagruppen

+299 34 88 00

kortbutik@asiaq.gl