Grundkortet

Grundkortet er et teknisk-topografisk 3D kort med en stor detaljerigdom og en høj nøjagtighed.

Grundkortet dækker alle de grønlandske byer og bygder, og indeholder blandt andet veje, stier, bygninger, tekniske installationer, byinventar, vandløb, søer, arealanvendelser, bygningsanvendelser, havne, lufthavne, stednavne, bygningsnumre og husnumre. Grundkortet indeholder også højdedata, såsom digital terrænmodel og højdekurver.

Grundkortet er opmålt på grundlag af luftfoto optaget lodret ned fra enten fly eller drone over terrænet. Grundkortet ajourføres enten ved hjælp af RTK_GNNS (GPS) på terræn eller på baggrund af måling i luftfoto (fotogrammetri).

De forskellige mange luftfotos er sat sammen til en geometrisk oprettet fotomosaik, som kaldes et ortofoto. Ortofotoet er målfast og kan eksempelvis sammenstilles med de tilhørende grundkort eller ethvert andet georefereret kort.

Grundkortet anvendes eksempelvis til arealplanlægning, arealforvaltning, råstofefterforskning, naturbeskyttelse, projektering og opførelse af anlæg og infrastruktur, transport og logistik, beredskab samt friluftsliv og turisme. Desuden anvendes data i forbindelse med forskning inden for natur, miljø, klima, kultur og historie.

Grundkortet består af:

  • Teknisk-topografi vektorkort inklusiv stednavne, bygningsnumre og stamoplysninger.
  • Højdemodel inklusiv digital terrænmodel og højdekurver.
  • Ortofoto som er en geometrisk oprettet luftfotomosaik.
  • Kartografisk raster oversigtskort i to generaliserede udgaver i målestokkene 1:2.750 og 1:5.000.

Du kan hente grundkortet på Asiaqs FTP server ved at klikke på dette link: Asiaqs FTP server

Du kan også bruge gratis-programmet Filezilla og bruge følgende adgangsoplysninger:
• Adresse/host: ftp.asiaq.gl
• Brugernavn: Asiaqs_grundkort
• Adgangskode: *ingen adgangskode* (du skal ikke skrive noget i feltet)

Hvis du blot vil se grundkort og ortofoto i din browser, kan du klikke på dette link: Visningstjeneste

Fejl og mangler

Finder du fejl og mangler ved vores produkter, vil vi gerne have det at vide, så vi kan rette det. Du kan kontakte os på nedenstående kontaktoplysninger i bunden af denne side.

Oversigter:

En komplet oversigt over grundkortets temaer og objekter findes i dette pdf-dokument:
Her kan du se en liste over de lokaliteter, hvor Asiaq ajourfører grundkortet:

Kontakt

Kort og Geodatagruppen

+299 34 88 00

kortbutik@asiaq.gl