Grundkortet

Grundkortet er et teknisk-topografisk 3D kort med en stor detaljerigdom og en høj nøjagtighed.

Grundkort indeholder blandt andet veje, stier, bygninger, tekniske installationer, by inventar, vandløb, søer, arealanvendelser, havne, lufthavne, stednavne og bygningsnumre. Grundkortet indeholder også højdedata, såsom digital terrænmodel og højdekurver.

Grundkortet er udtegnet på grundlag af luftfotos optaget lodret ned fra enten fly eller drone over byer og bygder. De forskellige mange luftfotos er sat sammen til en geometrisk oprettet fotomosaik, som kaldes et ortofoto. Ortofotoet er målfast og er et tillæg til - og kan eksempelvis sammenstilles med - de tilhørende grundkortet eller ethvert andet georefereret kort.

Relevans

Grundkortet bliver anvendt til arealplanlægning, arealforvaltning, råstofefterforskning, naturbeskyttelse, projektering og opførelse af anlæg og infrastruktur, transport og logistik, beredskab samt friluftsliv og turisme. Desuden anvendes data i forbindelse med forskning inden for natur, miljø, klima, kultur og historie.

Nogle grundkort kan hentes gratis på Asiaqs ftp-server

De frie geodata er:
• Vektorkort over byer og bygder (grundkortet)
• Rasterkort som oversigtskort i målestokken 1:5.000
• En højdemodel over byer og bygder (detaljerede informationer om højdeforholdene)
• Ortofoto over byer og bygder (luftfoto)
Asiaqs historiske data, kloakkort samt printede eller speciale produkter er ikke frie geodata, og disse skal brugerne stadig betale for.
Du kan læse mere om de frie grundkort på dette link:
http://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Nyheder/2018/02/260218-Gratis-grundkort

Data kan downloades fra Asiaqs ftp server ved brug af følgende adgangsoplysninger:
• Adresse: ftp.asiaq.gl
• Brugernavn: Asiaqs_grundkort
• Adgangskode: *ingen adgangskode* ( du skal ikke skrive noget i feltet)

Produkter:

En komplet oversigt over grundkortets temaer og objekter findes i dette pdf-dokument:
Her kan du se en liste over de lokaliteter, hvor Asiaq ajourfører grundkortet:

Kontakt

Kort og Geodatagruppen

+299 34 88 00

kortbutik@asiaq.gl